DualTop

Varenavn Info Varenr. Bilde  Pos
DualTop Evo 6  Kun varmer 9020711C 1 1
DualTop Evo 8  Kun varmer 9020713C 1 1
Varenavn Info Varenr. Bilde  Pos
Pakningssett utvendig varmer   9019406B  2 1
Varmluftsvifte    9019404C  2 5
Overtrykksventil    9019405B  2 8
Vanntank    9020709A  2 10
Vanntemperatur sensor   9019400B 2 12
Magnetventil    9020710B  2 13
Varenavn Info Varenr. Bilde  Pos
Forbrenningsluftvifte    9019409D  3 2
Styreenhet  102 / Evo 8  1314769C  3 3
Styreenhet  101 / Evo 7  1314768B  3 3
Styreenhet  100 / Evo 6  9019410D  3 3
Overopphetningssensor   9019413B  3 6
Paknings sett for varmer   9019415C  3 9
Glødeplugg 12V 1314150A 3 11
Brennkammer med glødeplugg    9019412B  3 12
Varenavn Info Varenr. Bilde  Pos
Brass-barb-connector 10 mm (2x) 9022380A 4 9
Pipe connector 15 - 10 mm (2x)   9022381A 4 10
Ekstern temp. sensor 3m   9030882A    
Drivstoffpumpe DP40   9019418C     

FEILKODE PÅ MANUELT PANEL

Feilmeldinger på betjeningselementet

Antall RØDE blinkimpulser

 

Betydning

00 - Ingen kommunikasjon mellom betjeningselement og varmeapparat,
        eller feil ved betjenings-element
01 - Ikke start (etter 2 startforsøk)
02 - Flammebrudd Ny start ikke vellykket
03 - Underspenning eller overspenning
04 - Drivstoffpumpe avbrudd / Kortslutning / Overoppvarming
05 - Varmluft motor feil: Avbrudd / Kortslutning / Vifteturtall ikke i godkjent område / Vifte       blokkert
06 - Overoppvarming eller verdioverskridelse vanntemperatursensor
07 - Overoppvarming eller verdioverskridelse varmlufttemperatursensor
08 - Overoppvarming styreenhet på varmeapparat
09 - Brennerluft motor feil: Avbrudd / Kortslutning /Overbelastning / Blokkering
10 - Styreenhet feil / varmeapparat blokkert
11 - Sensor innendørs temperatur Avbrudd / Kortslutning
12 - Varmluft-temperatursensor Avbrudd / Kortslutning
13 - Vanntemperatursensor Avbrudd / Kortslutning Se feilmelding 12
14 - Glødestift / flammevokter avbrudd / kortslutning Se feilmelding 12
15 - For tidlig flammeregistrering Se feilmelding 12
17 - Elektrisk tappeventil Avbrudd / Kortslutning

Feilkoder på Digitalt panel

Message 01 No communication between control panel and heater, or faulty control
panel.
Message 02 No start of combustion
Message 03 Combustion interrupted
Message 04 High battery voltage
Message 05 Low battery voltage
Message 06 Fuel pump disconnected or system overheated
Message 07 Fuel pump short circuit
Message 08 Failure hot air blower
Message 09 Failure fan amplifier
Message 10 High temperature sanitary water
Message 11 High temperature sanitary water
Message 12 High temperature heating air
Message 13 High temperature heating air
Message 14 Failure cooling air ventilation 
Message 15 Failure combustion air motor
Message 16 Failure combustion air motor
Message 17 Failure control unit
Message 18 Failure cabin temperature sensor

Message 20 Failure heating air temperature sensor
Message 21 Failure heating air temperature sensor
Message 22 Failure sanitary water temperature sensor
Message 23 Failure sanitary water temperature sensor
Message 24 Failure glow plug Glow plug / flame detector disconnection
Message 25 Failure glow plug Glow plug / flame detector short circuit
Message 26 Failure flame detection
Message 27 Failure relay box
Message 28 Failure drain valve
Message 29 Failure drain valve
Message 30 Failure relay 230 V high or low power relay circuit

Message 34 System overheated or relay circuit disconnected
Message 35 Failure relay box 230V

Message 42 Failure 230V heating element