Hvilken informasjon er viktig

På Varmeren sitter det ett skilt som er viktig for å definere riktig reservedel

Thermo/DW 230/300/350

Varenavn Info Varenr. Bilde Pos
Innsug deksel  (2710385A) Alle  1320318A  1 19
Plast vifte (20641B) Alle  1320583A  1 20
Motor 24V (21317B) Th/DW 230  1319990A  1 21
Motor 24V (21318B) Th/DW 300  1319991B 1 22
Motor 24V (21319B) Th/DW 350  1319992A  1 23
Kobling (11117847A) Alle  1321022A  1 24
Styreenhet DW SG1572D sett (65272F) DW  1320863A  1 33
Styreenhet Thermo SG1572D (63482F) Thermo  1320405A  1 31
Coil (11113935A) Alle  1320252A  1 32
Varenavn Info Varenr. Bilde Pos
Tenn elektrode (14846D) Alle  1319545A  2 1
Dyse delavan 0,65 GPH 80GR (470716Z) Th/DW 230  1319534A 2 2
Dyse delavan 0,85 GPH 80GR (2710235B) Th/DW 300  1319535A 2 3
Dyse delavan 1,00 GPH 80GR (2710236B) Th/DW 350  1319536A 2 4
Plate for fotocelle  Alle  1320181A  2 6
Dieselpumpe  Alle  9810200A  2 11
Rep. sett Trykkventil  Alle  1322637A 2 12
Magnetventil (11117507A) Alle  1319616A  2 13
Rep. sett magnetventil (11113599B) Alle  1319389A  2 14
Flammevakt/Fotocelle (19970A) Alle  1320504A  2 16
Justerings ring (til CO2) (20820B) Alle  1319599A  2 17

Thermo

Varenavn Info Varenr. Bilde Pos
Overopphetingsbryter 125° (82823D) Thermo  1319960A 3 1
Temperatursensor Thermo (14941B) Thermo  1319548A  3 3

DW

Varenavn Info Varenr. Bilde Pos
Overopphetingsbryter 125° (14944B) DW  1319958A 4 1
Temperatursensor DW (14913C) DW / Vann utløp 1319547A  4 3
Overopphetingsbryter 138° (14945C) DW  1319550A 4 10
Temperatursensor Thermo (14941B) DW / Vann innløp 1319548A  4 13
Varenavn Info Varenr. Bilde Pos
Brenner rør (44325A) Thermo  1322219A  5 1
Varmeveksler (86710A) Thermo  9810040A 5 2
Brenner rør (464333Z) DW  9810129A  5 10
Varmeveksler (19974A) DW  9810029A 5 11

Feilkoder

Kode Feil
F00  
F01 Ingen start
F02 Flammen slokner under drift
F03 under- eller overspenning
F04 Tidlig flammedeteksjon
F05 Flammevakt brudd/kortslutning
F06 Brudd eller kortslutning i temperaturføler kjølevann
F07 magnetventil for drivstoff deffekt
F08 Forbrenningsluftvifte defekt
F09 Sirkulasjonspumpe deffekt
F10 Varmeapparat for varmt
F11 Tennelektrode (coil) deffekt
F12 Feillåsing av varmeapparatet