AirTop Evo 40/55

Varenavn info Vare Nr Bilde Pos
Vifte   9023385A 1 3
Motor AT Evo 40/55  12/24v  9029393A  1 5
Styreenhet AT Evo 40 12 V 9029417A 1 6
Styreenhet AT Evo 40 24 V 9029421A 1 6
Styreenhet AT Evo 55 12 V 9029418A 1 6
Styreenhet AT Evo 55 24 V 9029422A 1 6
Brenner rør   9029410A  1 7
Isolatorer sett a 4 stk 1303326A 1 11
Overopphetningssensor   1313158A  1 12
Pakningssett   1322643A 1 17
Eksostemperatursensor   9029409A 1 19
Varenavn info Vare Nr Bilde Pos
Glødeplugg 24v  1314151A  2 1
Glødeplugg 12v  1314150A  2 1
Brennkammer uten glødeplugg(D)    9029415A  2 3
Brennkammer med glødeplugg (D)  24v  9029413A  2 5
Brennkammer med glødeplugg (D)  12v  9029412A  2 5
Drivstoffpumpe DP42   9024803A    
Lyddemper Innsugsluft   9027996A    
Ledningsnett 4,8m   9032268A    

Feilkoder

Hvis det oppstår en feil angir apparatet en feilkode via betjeningselementet.
■■ Ved betjeningselementer med display blir feilkodene F01 til F15 angitt på
     displayet. Feilkodene F16 til F19 vises med "- -".
■■ Ved betjeningselementer uten display blir feilkoden angitt med blinkimpulser
    til driftsvisningen. Antall impulser tilsvarer nummeret til feilkoden.

Eksempel for feilkode F03: „.....– – – .....“

F00 - Styreapparat defekt/varmeapparatsperre/ intern romtemperatursensor defekt
F01 - Ingen start
F02 - Flammen slokner under drift
F03 - Kjøretøynettspenning for lav/ underspenning eller overspenning
F04 - Tidlig flammedeteksjon
F07 - Brennstoffpumpe defekt
F08 - Forbrenningsluftvifte defekt
F09 - Glødeplugg defekt
F10 - Varmeapparat for varmt
F14 - Utblåsningstemperatursensor defekt
F16 - Avgasstemperatur overskredet
F17 - Avgasstemperatursensor defekt
F18 - Nominell verdigiver defekt
F19 - Plausibilitetskontroll sensorer ikke korrekt