AirTop Evo 3900/5500

Varenavn Info Varenr. Bilde Pos
Ekstern Temp Sensor 2,5m 9030881A 1 4
Ekstern Temp Sensor 5m  9030883A 1 4
Motor AT3900 9018417A  2 1
Motor AT5500 1313121A  2 1
Vifte   9023385A 2 3
Brenner rør   9006653A  2 5
Overopphetningssensor   1313158A  2 8
Pakningssett   1322643A  2 9
Brennkammer med glødeplugg 12 V  1313124A  2 10
Brennkammer med glødeplugg 24 V  1313126A  2 10
Brennkammer uten glødeplugg   1313132B  2 13
Glødeplugg 12 V  1314150A  2  
Glødeplugg 24 V  1314151A  2  
Styreenhet AT3900 Evo Marine 12 V 9019488A 3  
Styreenhet AT3900 Evo Marine 24 V  9019486A 3  
Styreenhet AT3900 Evo  12 V 1313137A 3  
Styreenhet AT3900 Evo 24 V  1313144A 3  
Styreenhet AT5500 Evo  12 V 1313133A 3  
Styreenhet AT5500 Evo  24 V  1313136A 3  
Intern Temp sensor    9020541A     
Doseringspumpe DP30 med demper (D)  24 V  85155A    
Doseringspumpe DP30 12 V  1320292A    

Feilkoder

Dersom varmeapparatet er utstyrt med Kombiur, vil det ved feil vises en feilkode i urets
display. Koden forblir der til feilen ved varmeapparatet er rettet.

Dersom varmeapparatet er utstyrt med betjeningselement, vil en feil i varmeapparatet
signaliseres ved at kontrollampen for påslått apparat, blinker. Etter en serie raske blink
følger feilkoden ved hjelp av et antall blink som tilsvarer tallene i følgende feilkodetabell:

Feilkode Betydning
F 00 - Feil i apparatets styring
F 01 - Ingen start (etter 2 startforsøk)
F 02 - Flammeavbrudd (minst > 3)
F 03 - For lav eller for høy spenning
F 04 - For tidlig flammedeteksjon
F 06 - Avbrudd ved temperaturføler eller kortslutning i temperaturføler
F 07 - Avbrudd ved doseringspumpe eller kortslutning i doseringspumpe
F 08 - Avbrudd i viftemotor, kortslutning, overbelastet eller blokkert viftemotor
F 09 - Brudd i glødestift, eller kortslutning i glødestift
F 10 - Overheting
F 11 - Avbrudd ved overhetingssensor eller kortslutning i overhetingssensor
F 12 - Feillåsing av varmeapparatet
F 14 - Feilmontert overhetingssensor
F 15 - Avbrudd ved giver for ønsket temperatur

Dersom mer enn en alvorlig feil opptrer samtidig, som for eksempel overoppheting og
ingen oppstart, vil varmeapparatet bli låst permanent og kan da kun låses opp og settes i
drift ved en reparasjon utført av Webasto-opplært fagpersonale.