AirTop 3500/5000

Varenavn Info Varenr. Bilde Pos
Styreenhet Marine AT3500 12 V 67787B 1 14
Styreenhet Marine AT3500 24 V  67785A 1 14
Styreenhet Marine AT5000 12 V 67788B 1 14
Styreenhet Marine AT5000 24 V  67786A 1 14
Styreenhet AT3500 12 V 89839C 1 14
Styreenhet AT3500 24 V  89838B 1 14
Styreenhet AT5000 12 V 89836C 1 14
Styreenhet AT5000 24 V  89834B 1 14
Intern. Temperatursensor   1319799A  1 16
Overopphetingssensor    1319798A  1 17
Varenavn Info Varenr. Bilde Pos
Motor AT 3500  12 V  91380A  2 2
Motor AT 3500  24 V  91381A  2 2
Motor AT 5000 12 V  91378A  2 2
Motor AT 5000 24 V  91379A  2 2
Glødeplugg 24 V  1322417A 2 5
Glødeplugg 12 V  1322428A  2 5
Brennkammer uten glødeplugg   67955A  2 11/16
Brennkammer med glødestift (D) 12 V  67984B  2 9
Brennkammer med glødestift (D) 24 V  1322862A 2 14
Brenner rør   1322471A 2 10/15
Pakningsett   1322643A  2 12
Doseringspumpe DP30 med demper (D)  24 V  85155A    
Doseringspumpe DP30 12 V  1320292A    

Feilkoder

När värmeaggregatet är utrustat med manöverenhet, visas felet genom att
driftkontrollampan/felkodsindikeringen blinkar. Efter en snabb pulsserie, visas felkoden
med hjälp av långa blinkpulser som motsvarar talen i tabellen nedan.

F 00 Styrenhetsfel
F 01 Ingen start (efter 2 startförsök)
F 02 Flamman slocknat (minst > 5)
F 03 Under- eller överspänning
F 04 För tidig flamavkänning
F 06 Temperatursensor avbrott eller Temperatursensor kortslutning
F 07 Doseringspump avbrott eller doseringspump kortslutning
F 08 Fläktmotor avbrott eller fläktmotor kortslutning eller fläktmotor fel varvtal
F 09 Glödstift avbrott eller Glödstift kortslutning
F 10 Överhettning
F 11 Temperaturbegränsare avbrott eller temperaturbegränsare kortslutning
F 12 Börvärde (avbrott/kortslutning