AirTop 2000STC

Varenavn Info Varenr. Bilde Pos
Luftvarmer AT 2000STC (D)(kun varmer)  12V 9032290A 1  1
Luftvarmer AT 2000STC (D)(kun varmer)  24V 9032291A 1  1
Luftvarmer AT 2000STC (D)(kun varmer)  12V Marine 9032297A 1  1
Varenavn Info Varenr. Bilde Pos
Styreenhet (D)  12V 9032303A 2 9
Styreenhet 24V 9032302A 2 9
Styreenhet 12V Marine 9032308A 2 9
Varenavn Info Varenr. Bilde Pos
Vifte   1302774B 3 1
Pakningsett    1322586A 3 3
Brennkammer med glødeplugg(Diesel)  12V 1302797A 3 5
Brennkammer med glødeplugg 24V 1322848A 3 5
Brennkammer uten glødeplugg Diesel 1322585A 3 5
Brenner rør    1322722A 3 6
Isolatorer 4 stk   1303326A 3 8
Overopphetningssikring   1322850A 3 9
Glødeplugg  12V 1322420A 3 11
Glødeplugg  24V 1322411A 3 11
Motor 12V 9032300A 3 12
Motor 24V 9032301A 3 12
Varenavn Info Varenr. Bilde Pos
Doseringspumpe DP42 uten demper   9024803A    
Demper til pumpe   478814    
Kontakt DP42   9027998A    

Feilkoder

Dersom varmeapparatet er utstyrt med Kombiur, vil det ved feil vises en feilkode i urets display. Koden forblir der til feilen ved varmeapparatet er rettet.
Dersom varmeapparatet er utstyrt med betjeningselement, vil en feil i varmeapparatet signaliseres ved at kontrollampen for påslått apparat, blinker. Etter en serie raske blink følger feilkoden ved hjelp av et antall blink som tilsvarer tallene i følgende feilkodetabell:

Feilkode Betydning

F 00       Feil i apparatets styring
F 01       Ingen start (etter 2 startforsøk)
F 02       Flammeavbrudd (minst > 3)
F 03       For lav eller for høy spenning
F 04       For tidlig flammedeteksjon
F 05       Flammeovervåkning (bensinvarmeapparat) avbrudd eller kortslutning
F 06       Avbrudd ved temperaturføler eller kortslutning i temperaturføler
F 07       Avbrudd ved doseringspumpe eller kortslutning i doseringspumpe
F 08       Avbrudd i viftemotor eller kortslutning i viftemotor eller overbelastet eller                       blokkert viftemotor
F 09       Brudd i glødestift, eller kortslutning i glødestift
F 10       Overheting
F 11       Avbrudd ved overhetingssensor eller kortslutning i overhetingssensor
F 12       Feillåsing av varmeapparatet
F 14       Feilmontert overhetingssensor
F 15       Avbrudd ved giver for ønsket temperatur

Dersom alvorlige feil som overoppheting eller manglende start opptrer ofte, vil varmeapparatet bli låst (F12) og kan da låses opp og settes i drift igjen ved bryte av driftsspenningen for apparatet mens varmeapparatet er slått på (f.eks. ved å fjerne sikringen) og å kople det til igjen.