AirTop 2000ST

Varenavn Info Varenr. Bilde Pos
Luftvarmer AT 2000ST (D)(kun varmer)  12 V  1302772B  1 1
Luftvarmer AT 2000ST (D)(kun varmer)  24 V  1302773B  1 1
Varenavn Info Varenr. Bilde Pos
Styreenhet 12 V  9013146A  2 9
Styreenhet 24 V  1322865A  2 9
Styreenhet 12 V marine 9013149A 2 9
Varenavn Info Varenr. Bilde Pos
Vifte   1302774B 3 1
Pakningsett Alle  1322586A 3 3
Brennkammer med Gødeplugg (Diesel)  12 V  1302797A  3 5
Brennkammer uten Gødeplugg  12 V - 24 V  1322585A 3 5
Brenner rør  Alle  1322722A 3 6
Isolatorer 4 stk   1303326A 3 8
Overopphetingssikring Alle  1322850A 3 9
Glødeplugg  12v  1322420A 3 11
Glødeplugg  24V  1322411A 3 11
Motor 12 V  1303846A  3 12
Motor  24 V  1303848A  3 12
Doseringspumpe DP30 med demper (D)  24 V  85155A
Doseringspumpe DP30 12 V  1320292A

Feilkoder

Dersom varmeapparatet er utstyrt med Kombiur, vil det ved feil vises en feilkode i urets display. Koden forblir der til feilen ved varmeapparatet er rettet.
Dersom varmeapparatet er utstyrt med betjeningselement, vil en feil i varmeapparatet signaliseres ved at kontrollampen for påslått apparat, blinker. Etter en serie raske blink følger feilkoden ved hjelp av et antall blink som tilsvarer tallene i følgende feilkodetabell:

Feilkode Betydning

F 00       Feil i apparatets styring
F 01       Ingen start (etter 2 startforsøk)
F 02       Flammeavbrudd (minst > 3)
F 03       For lav eller for høy spenning
F 04       For tidlig flammedeteksjon
F 05       Flammeovervåkning (bensinvarmeapparat) avbrudd eller kortslutning
F 06       Avbrudd ved temperaturføler eller kortslutning i temperaturføler
F 07       Avbrudd ved doseringspumpe eller kortslutning i doseringspumpe
F 08       Avbrudd i viftemotor eller kortslutning i viftemotor eller overbelastet eller                       blokkert viftemotor
F 09       Brudd i glødestift, eller kortslutning i glødestift
F 10       Overheting
F 11       Avbrudd ved overhetingssensor eller kortslutning i overhetingssensor
F 12       Feillåsing av varmeapparatet
F 14       Feilmontert overhetingssensor
F 15       Avbrudd ved giver for ønsket temperatur

Dersom alvorlige feil som overoppheting eller manglende start opptrer ofte, vil varmeapparatet bli låst (F12) og kan da låses opp og settes i drift igjen ved bryte av driftsspenningen for apparatet mens varmeapparatet er slått på (f.eks. ved å fjerne sikringen) og å kople det til igjen.