AirTop 2000 / 2000S

Varenavn Info Varenr. Bilde Pos
Styreenhet (Diesel)  12 V  1323325A 1 6
Styreenhet (Diesel)  24 V  1322711A 1 6
Intern temp.føler   1322750A 1 8
Varenavn Info Varenr. Bilde Pos
Isolermatte under dekksler  x 4  1303326A  2 1
Motor m/vifte 12 V  84841B  2 2
Motor m/vifte 24 V  1322633A 2 3
Brennkammer med Glødeplugg og flammevakt (D)  12 V, Diesel 65787C  2 26
Brennkammer uten glødeplugg Diesel 1322924A 2 28
Glødeplugg 24 V  1322408A  2 35
Glødeplugg  12 V  1322415A 2 25/30
Flammevakt   1322407A 2 24/29/34
Brenner rør   1322722A 2 41
Pakningsett   1322638A 2 42
Overopphetingssikring   1322705A 2 46
Varenavn Info Varenr. Bilde Pos
Rep.sett kontakter    9011968A     
Doseringspumpe DP30 med demper (D)  24 V  85155A    
Doseringspumpe DP30 12 V  1320292A    

Feilkoder

F 01 Ingen start (efter 2 startförsök)
F 02 Flamman slocknat (minst > 5)
F 03 Under- eller överspänning
F 04 För tidig flamavkänning
F 05 Flammvaktsavbrott eller kortslutning av temperaturgivaren
F 06 Temperatursensor avbrott eller temperatursensor kortslutning
F 07 Doseringspump kortslutning
F 08 Fläktmotor avbrott eller fläktmotor kortslutning eller fläktmotor överlast eller blockerad
F 09 Glödstift avbrott eller glödstift kortslutning
F 10 Överhettning