AirTop 3500ST/5000ST

Varenavn Info Varenr. Bilde Pos
Styreenhet Marine AT3500ST 12 V  9009682A 1 3
Styreenhet Marine AT3500ST 24 V  9009683A 1 3
Styreenhet Marine AT5000ST 12 V  9009684A 1 3
Styreenhet Marine AT5000ST 24 V  9009686A 1 3
Styreenhet AT3500ST 12 V  9006824A 1 3
Styreenhet AT3500ST 24 V  9006821A 1 3
Styreenhet AT5000ST 12 V  9006822A 1 3
Styreenhet AT5000ST 24 V  9006820A 1 3
Overopphetningssensor   1313158A  1 4
Varenavn Info Varenr. Bilde Pos
Pakningsett   1322643A  2 2
Brenner rør   9006653A  2 3
Glødeplugg 24 V  9004215B  2 6
Glødeplugg 12 V  9004214B  2 6
Brennkammer uten glødeplugg   9004220A  2 8
Brennkammerer med glødestift inkl pakn.sett 12 V  9004217A  2 10
Brennkammerer med glødestift inkl pakn.sett 24 V  9004218A  2 10
Motor m/vifte AT3500ST 12 V  9004209A  2 11
Motor m/vifte AT3500ST 24 V  9004210A  2 11
Motor m/vifte AT5000ST 12 V  9004211A  2 11
Motor m/vifte AT5000ST 24 V  9004212A  2 11
Intern Temp sensor    9020541A     
Doseringspumpe DP30 med demper (D)  24 V  85155A    
Doseringspumpe DP30 12 V  1320292A    

Feilkoder

Angivelse av feilkode skjer på betjeningselementet etter at det har oppstått en feil ved at
innkoblingskontrollen/feilkodeindikatoren blinker. Etter en rask pulssekvens angis den
aktuelle feilkoden gjennom en sekvens av lange blinkpulser i henhold til tallene i tabellen
nedenfor.
Feilkode Betydning

F00 - Feil på styreenhet
F01 - Starter ikke (etter 2 startforsøk)
F02 - Flammen slokker (minst > 3)
F03 - Under- eller overspenning
F04 - For tidlig flammeregistrering
F06 - Temperaturføler avbrudd eller kortslutning
F07 - Doseringspumpe avbrudd eller kortslutning
F08 - Viftemotor avbrudd, kortslutning, overbelastet eller blokkert
F09 - Glødestift avbrudd eller kortslutning
F10 - Overoppheting
F11 - Overopphetingssensor avbrudd eller kortslutning
F12 - Varmeapparatsperre
F13 - Varmeapparatsperre permanent
F14 - Overopphetingssensor feil montert
F15 - Nominell verdigiver kortslutning